Truyện mới cập nhật

Truyện tranh Mỗi Tuần Ta Có Một Nghề Nghiệp Mới
18M 13,608 108,706

Mỗi Tuần Ta Có Một Nghề Nghiệp Mới

Truyện tranh Thần Long Vương Tọa
25M 8,547 101,196

Thần Long Vương Tọa

Truyện tranh Đại Vương Tha Mạng
138M 65,484 279,379

Đại Vương Tha Mạng

Truyện tranh Ta Không Phải Con Cưng Của Khí Vận
13M 10,501 88,003

Ta Không Phải Con Cưng Của Khí Vận

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
696M 259,867 352,505

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Vạn Cổ Kiếm Thần
22M 5,751 69,228

Vạn Cổ Kiếm Thần

Truyện tranh Sư Huynh Của Ta Quá Cẩn Thận Rồi
8M 3,556 51,798

Sư Huynh Của Ta Quá Cẩn Thận Rồi

Truyện tranh Ngự Linh Thế Giới
61M 14,646 69,569

Ngự Linh Thế Giới

Truyện tranh Giết Chết Ác Nữ Phản Diện
10M 4,665 90,591

Giết Chết Ác Nữ Phản Diện

Truyện tranh Vạn Tướng Chi Vương
16M 3,691 76,724

Vạn Tướng Chi Vương

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
125M 23,196 143,139

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Thả Vu Nữ Đó Ra
31M 9,607 52,585

Thả Vu Nữ Đó Ra

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
214M 50,250 186,621

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm
41M 20,685 156,986

Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm

Truyện tranh Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế
48M 11,586 97,867

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế

Truyện tranh Nguyên Tôn
152M 40,156 193,274

Nguyên Tôn

Truyện tranh Cô Vợ Mang Thai Một Tặng Một
33M 8,181 111,121

Cô Vợ Mang Thai Một Tặng Một

Truyện tranh Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi
131M 28,285 170,115

Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
86M 22,648 154,543

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Tôn Thượng
62M 18,373 115,848

Tôn Thượng

Truyện tranh Ta Có Một Sơn Trại
56M 36,517 179,672

Ta Có Một Sơn Trại

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
255M 39,484 183,422

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
104M 37,343 155,837

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Chút
13M 9,262 150,193

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Chút

Truyện tranh Hotboy Quốc Dân Là Nữ
58M 34,297 188,697

Hotboy Quốc Dân Là Nữ

Truyện tranh Đại Tượng Vô Hình
26M 9,202 80,188

Đại Tượng Vô Hình

Truyện tranh Tối Cường Võ Hồn Hệ Thống
7M 6,721 61,466

Tối Cường Võ Hồn Hệ Thống

Truyện tranh Vợ tôi là quỷ vương
44M 12,517 85,029

Vợ tôi là quỷ vương

Truyện tranh Thần Sủng Tiến Hóa
17M 8,468 135,331

Thần Sủng Tiến Hóa

Truyện tranh Trọng Sinh Địa Cầu Tiên Tôn
26M 4,299 87,894

Trọng Sinh Địa Cầu Tiên Tôn

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
66M 14,290 79,655

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm
62M 32,504 155,616

Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm

Truyện tranh Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện
61M 20,809 126,161

Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện

Truyện tranh Ta Chẳng Qua Là Một Đại La Kim Tiên
53M 14,668 129,672

Ta Chẳng Qua Là Một Đại La Kim Tiên

Truyện tranh Ta Là Tà Đế
78M 49,568 206,059

Ta Là Tà Đế

Truyện tranh Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm
8M 12,701 103,470

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm