Truyện mới cập nhật

Truyện tranh Running Man
12K 10 42

Running Man

Truyện tranh Sugar Dark
29K 21 152

Sugar Dark

Truyện tranh Princess Lover!
41K 14 404

Princess Lover!

Truyện tranh Zen speaks
2K 6 6

Zen speaks

Truyện tranh Thần Chưởng Long Cửu Châu
17K 5 21

Thần Chưởng Long Cửu Châu

Truyện tranh Shiki Tsukai
12K 8 112

Shiki Tsukai

Truyện tranh Sekai no Owari to Yoakemae
12K 18 88

Sekai no Owari to Yoakemae

Truyện tranh Tales of Eternia
5K 13 31

Tales of Eternia

Truyện tranh Constantine - All his engines
9K 21 37

Constantine - All his engines

Truyện tranh X Bạo Tộc
179K 4 100

X Bạo Tộc

Truyện tranh Swamp Thing
3K 2 3

Swamp Thing

Truyện tranh X-Men - Schism
7K 18 25

X-Men - Schism

Truyện tranh Superior Day
24K 29 131

Superior Day

Truyện tranh Thần Binh 4
37K 4 27

Thần Binh 4

Truyện tranh XXXHolic
1M 135 1,789

XXXHolic

Truyện tranh Princess Princess
94K 51 432

Princess Princess

Truyện tranh Ume Shigure
18K 42 108

Ume Shigure

Truyện tranh Trick Ster
5K 1 12

Trick Ster

Truyện tranh Shirogane no Ou
12K 30 142

Shirogane no Ou

Truyện tranh Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân
209K 65 245

Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân

Truyện tranh Võ Thần Phượng Hoàng
875K 14 408

Võ Thần Phượng Hoàng

Truyện tranh Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân Ngoại Truyện
36K 26 61

Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân Ngoại Truyện

Truyện tranh Vương Tiểu Long
55K 26 79

Vương Tiểu Long

Truyện tranh Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng
1M 31 362

Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng

Truyện tranh Thần Binh Huyền Kỳ I
527K 28 272

Thần Binh Huyền Kỳ I

Truyện tranh Thần Binh Huyền Kỳ F
81K 21 127

Thần Binh Huyền Kỳ F

Truyện tranh Hoả Vân Tà Thần I
85K 50 178

Hoả Vân Tà Thần I

Truyện tranh The Punisher: The Slavers
13K 56 72

The Punisher: The Slavers

Truyện tranh Diệp Vấn Tiền Truyện
38K 65 121

Diệp Vấn Tiền Truyện

Truyện tranh Touch
4M 111 1,060

Touch

Truyện tranh Võ Thần Hải Hổ - Địa Ngục
252K 97 194

Võ Thần Hải Hổ - Địa Ngục

Truyện tranh Võ Thần Phi Thiên
198K 692 330

Võ Thần Phi Thiên

Truyện tranh Siêu nhân quần sịp
67K 40 224

Siêu nhân quần sịp

Truyện tranh Thần Binh Ngoại Truyện
31K 2 32

Thần Binh Ngoại Truyện