Truyện top trong ngày

Truyện tranh Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần
3M 3,562 9,901

Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần

Truyện tranh Vạn Cổ Chí Tôn
3M 952 9,205

Vạn Cổ Chí Tôn

Truyện tranh Tiền Đạo Số 1
12M 2,620 13,664

Tiền Đạo Số 1

Truyện tranh Trùng Sinh Thành Godzilla
200K 121 1,429

Trùng Sinh Thành Godzilla

Truyện tranh Người Xấu
2M 1,086 6,170

Người Xấu

Truyện tranh Tân Hỗn Độn Kiếm Thần
610K 236 3,334

Tân Hỗn Độn Kiếm Thần

Truyện tranh Tiên Tôn Lạc Vô Cực
5M 1,621 14,178

Tiên Tôn Lạc Vô Cực

Truyện tranh Tôi Là Người Môi Giới Của Ngôi Nhà Kỳ Quái
506K 188 2,159

Tôi Là Người Môi Giới Của Ngôi Nhà Kỳ Quái

Truyện tranh Võ Đang Kỳ Hiệp
1M 501 6,068

Võ Đang Kỳ Hiệp

Truyện tranh Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế
7M 871 12,948

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế

Truyện tranh Ta Vô Địch Lúc Nào
3M 2,041 9,873

Ta Vô Địch Lúc Nào

Truyện tranh Cách Chiến Thắng Trận Đấu
4M 1,678 7,468

Cách Chiến Thắng Trận Đấu

Truyện tranh Ta Là Hàn Tam Thiên
2M 703 7,015

Ta Là Hàn Tam Thiên

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
12M 1,135 20,149

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Yêu Thần Ký
24M 2,079 26,798

Yêu Thần Ký

Truyện tranh Trọng Sinh Trở Lại: Sủng Nịch Độc Nhất Vô Nhị
2M 95 5,473

Trọng Sinh Trở Lại: Sủng Nịch Độc Nhất Vô Nhị

Truyện tranh Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực
7M 6,393 17,306

Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực

Truyện tranh Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm
5M 1,672 11,971

Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
14M 1,501 22,303

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Chư Giới - Tận Thế Online
3M 878 8,471

Chư Giới - Tận Thế Online

Truyện tranh Thợ Rèn Huyền Thoại
7M 4,006 20,680

Thợ Rèn Huyền Thoại

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
12M 1,459 20,139

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Tổ Sư Xuất Sơn
177K 46 1,342

Tổ Sư Xuất Sơn

Truyện tranh Ta Làm Lão Đại Ở Dị Giới
645K 161 2,490

Ta Làm Lão Đại Ở Dị Giới

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
16M 4,439 24,361

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai
2M 1,302 8,685

Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai

Truyện tranh Thần Chết Ichigo
36M 931 11,114

Thần Chết Ichigo

Truyện tranh Công Chúa Bị Ruồng Bỏ
55K 9 615

Công Chúa Bị Ruồng Bỏ

Truyện tranh Người Chơi Mới Cấp Tối Đa
3M 2,321 12,862

Người Chơi Mới Cấp Tối Đa

Truyện tranh Đồ Long Kỵ Sĩ Hôn Môi Ác Long
143K 89 1,380

Đồ Long Kỵ Sĩ Hôn Môi Ác Long

Truyện tranh Ngã Lão Ma Thần
3M 1,638 11,196

Ngã Lão Ma Thần

Truyện tranh Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn
8M 656 16,267

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Truyện tranh Ôm Khẩn Tiểu Mã Giáp Của Tôi
1M 183 3,666

Ôm Khẩn Tiểu Mã Giáp Của Tôi

Truyện tranh Bá Chủ Học Đường
1M 1,033 2,907

Bá Chủ Học Đường

Truyện tranh Vua Thăng Cấp
8M 4,184 31,825

Vua Thăng Cấp

Truyện tranh Siêu Năng Lập Phương
6M 2,482 14,412

Siêu Năng Lập Phương